خدمات

https://www.expatguideturkey.com/6.png

services

 • اجازه کار برای کارمندان خارجی

    تحت تسلط جهانی شدن معاصر, به ناچار بازار کار به طور روزافزونی به صورت یکپارچه تبدیل شده است . به منظور مدیریت بهتر نیروی بین المللی کار , بویژه...

  Devamı
 • اجازه اقامت درترکیه

  سیستم اجازه اقامت ترکیه توسط اداره Law on Foreigners and International Protection ( قانون شماره 6458 مصوب 11.04.2013). در انطباق با تصمیم شورای وزیران مورخ10.10.2011 شماره 2011/2306 , شروع شده...

  Devamı
 • باز کردن دفتر در ترکیه

  تاسیس شرکت در ترکیه جدول محتوا LEGAL BASIS. 4 COMPANIES SUBJECT TO APPROVAL OF MINISTRY.. 6 TYPES OF COMPANIES & REQUIRED DOCUMENTS. 7 COMPANY TYPES AND CHARACTERISTICS. 9 LIMITED LIABILITY...

  Devamı