بانکداری خارج از کشور

بانکداری خارج از کشور
باز کردن حساب در بانک های ترکیه برای خارجیان خیلی آسان شده است .تمام خارجیان و شرکت های خارجی می توانند به راحتی حساب باز کنند و پولشان را در ترکیه به راه بیاندازند .مخصوصا بعد از جنگ در خاورمیانه ,بحرانی که در بین سران عرب پیش آمد باعث انتقال به بانک های ترکیه شد .اقدامات لازم برای حساب باز کردن خارجیان و شرکت های خارجی
: به صورت زیر است
باز کردن حساب برای غیر شهروندان ترک
خارجیان و شرکت های خارجی کسانی که شهروند کشور ترکیه نیستند به نمایندگی شخص یا شرکت بدون نیاز به محل اقامت در ترکیه امکان باز کردن حساب را دارند .
اقدامات لازم برای باز کردن حساب شخصی
(اقدام اول , شما باید یک آدرس دائمي نشان دهید.( محل اقامت خود یا آشنایتان (i)
شما باید به صورت شخصی با به همراه داشتن گذرنامه به اداره مالیات بروید و شماره شناسایی مالیات خارجیانرا (ii)
دریافت و ثبت نام کنید .تمامی دفاتر مالیات این رویه را به صورت رایگان انجام می دهند . ( اگر صف نباشد , کار
( شما در 30 دقیقه انجام می شود
شما می توانید حساب بانکی خود راباز کنید ,انتقال پول , نمایش بورس سهام و ارز و روشهای دیگر با این شماره (iii)
شناسایی مالیات به وسیله رفتن به نمایندگی بانکی که می خواهید حساب باز کنید
شما می توانید حساب دلار , یورو و لیر ترکیه باز کنید (iv)
تعهدی برای اقامت در ترکیه ندارید . شما می توانید همه کارها را به صورت اینترنتی انجام دهید اما ممکن است بعضی (v)
از بانک ها شماره موبایل ترکیه بخواهد

اقدامات لازم برای باز کردن حساب برای شرکت
.برخلاف حساب شخصی , حساب شرکت به وسیله مدیر امضای مجاز می تواند باز شود *
.نماینده شرکت با همراه داشتن ترجمه مدارک می تواند شماره شناسایی مالیاتی خود را دریافت کند *
شرکت متعهد به حضور دفتر یا نمایندگی در ترکیه یا مشارکت با فعالیت های تبلیغاتی نیست . یک آدرس دائمي کافی است
با شماره شناسایی مالیاتی خود به بانک می روید . مدارک مورد نیاز بانک همه ی مدارک مربوط به شرکت مانند ترجمه *
(رسمی مدارک شرکت , مدارک ثبت نام , ثبت نام نهاد , مدارک تشکیلات مربوطه , مجوز و گواهی کار ( در صورت وجود
.شرکت ها می توانند هر حسابی که می خواهند باز کنند و همه کارها را به صورت اینترنتی انجام بدهند *
- هیچ محدودیتی برای باز کردن حساب در بانک های ترکیه وجود ندارد ؛ پس بنابراین مقدار پول در حسابتان تاثیری بر راه های حسابتان نمی گذارد
- بانک های ترکیه مانند بانک های سوییس محیط امنی دارند
ما با تمام بانک های ترکیه که بانکداری خارج از کشور را دارند قرارداد همکاری داریم . شما می توانید مشاوره لازم در این خصوص را از ما دریافت کنید