مراحل درخواست ویزای کاری

اقامت اتباع خارجی که خارج از ترکیه هستند را می توانند از نمایندگی دفتر ترکیه در کشورشان اقدام کنند . به موجب درخواست اجازه کار خارجیان ، در 10 روز کاری کارفرما باید هر دو درخواست اینترنتی که به صورت آنلاین و درخواست مستقیم به وزارت کار و تامین اجتماعی در ترکیه است را انجام دهد . هنگامی که تاییده از وزارت گرفته شد ، فرد خارجی ظرف مدت 90 روز می تواند برای اجازه کار درخواست بدهد . به محض ورودشان به ترکیه با ویزای کاری ، باید ظرف 30 روز کاری باید برای اجازه اقامت کار از شعبه اقامت اتباع بیگانه اداره پلیس محلی اقدام کنند . اجازه کار تنها با اجازه اقامت معتبر داده می شود

مدارک مورد نیاز برای درخواست ویزا فرد خارجی 
اصل گذرنامه
فرم درخواست نامه اجازه کار
قرارداد کار (همچنین دیگر اسناد اضافی شرکت از جمله پیشنهاد کار )
یک قطعه عکس
بر اساس صلاحدید نمایندگان خارجی ترکیه و یا مطابق موافقتنامه های دوجانبه ، برخی از اسناد حمایتی دیگر ممکن است برای درخواست ویزای کار لازم شود

مدارک مورد نیاز برای درخواست نامه اجازه کار در ترکیه 
شماره پیگیری توسط کنسولگیری در طول مدت درخواست برای ویزا داده می شود
یک قطعه عکس (در مراحل درخواست به صورت آنلاین لازم است)
فرم درخواست نامه برای فرد خارجی (در مراحل درخواست به صورت آنلاین لازم است)
قرارداد کار ( امضا شده توسط فرد خارجی و کارفرما)
کپی از گذرنامه (ترجمه شده به زبان ترکی) (نیاز به اصل مدرک نیست)
کپی از دیپلم (ترجمه شده به زبان ترکی) (نیاز به اصل مدرک نیست)
در صورت امکان کپی از توصیه نامه (ترجمه شده به زبان ترکی) (نیاز به اصل مدرک نیست)

مراحل درخواست ویزای کاری 
درخواست های خارج از کشور ، به دو صورت انجام می شود . ویزا و اجازه کار را می توان از کنسولگری ترکیه گرفت . طبق برنامه فرد متقاضی برای دریافت ویزای کار ظرف مدت 10 روز کاری به کنسولگری ترکیه می رود ، کارفرما باید برای اجازه کار به وزارت کار ترکیه و امنیت اجتماعی در خواست بدهد . رویه کار بدین صورت است ؛

Resim3

اجازه اقامت 
طبق اصول و قوانین اجازه کار ، اجازه کار معتبر به عنوان اجازه اقامت هم استفاده می شود . بنابراین اجازه کار معتبر نیاز به درخواست اجازه اقامت در 30 روز کاری پس از اخذ اجازه کاری ( برای درخواست نامه از کنسولگری 30 روز از زمان ورود دارندگان ویزا شروع می شود ) غیر قانونی اعلام خواهد شد . به عنوان دیگر مانند اجازه کار ،” گواهینامه معافیت از اجازه کار” نیز همچنان می تواند به جای اقامت نامه استفاده شود .

نمودار درخواست نامه

2 Comments

 • Mohammad Pourrezagholi

  Dear
  I am looking job in Turkey .I am accountant in Iran

  • ExpatGuideTurkey

   Dear Mohammad,

   we are not job agency, we can not help you to find job in Turkey. What you need to do is find a job via internet and then the employer can apply for work permit for you. Other option is coming to Turkey, applying for Residence Permit and searching for a job in here. İf you want, our company will help you with Residence Permit application process. The cost of our service is 900 TL per person plus health insurance costs.

   Besst Regards

Leave a Reply