ثبت نام برای اجازه کار

ثبت نام برای اجازه کار از راه پورتال الکترونیکی ترکیه (www.turkiye.gov.tr) قابل انجام است . سیستم خودکار ثبت نام قابلیت انجام ثبت نام به صورت آنلاین برای کاربران را دارد و آنها می توانند مدارک مورد نیاز را در سیستم بارگزاری کنند . هنگامی که ثبت نام آنلاین که از طریق پورتال الکترونیکی ساخته شد، لازم است تا کارفرما ثبت نام را به طور مستقیم به وزارت از طریق ایمیل و یا شخصی انجام دهد . بموقع خود ثبت نام توسط وزارت در حداکثر 3 روز و هنگامی که تصمیم گرفته نهایی می شود ، وزارت به متقاضی از طریق ایمیل اطلاع می دهد . اتباع خارجی که خارج از ترکیه زندگی می کنند می توانند ثبت نام اجازه کارشان را از راه دفاتر نمایندگی در کشورهای خود انجا دهند . با وجود اجازه اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار، اتباع خارجی برای ثبت نام اقامت در ترکیه می توانند به صورت مستقیم به وزارت کار و تامین اجتماعی مراجعه کنند .

 اقامت اتباع خارجی خارج از ترکیه-A
اقامت اتباع خارجی خارج از ترکیه شامل اجازه کاری می شود که از دفاتر نمایندگی ترکیه در کشورهای خود اقدام می کنند . طبق برنامه برای مجوز کار خارجیان ، در 10 روز کاری کارفرما باید ثبت نام را مستقیم به وزارت کار و تامین اجتماعی در ترکیه به صورت آنلاین انجام دهد . هنگامی که تاییده وزارت گرفته می شود ، اتباع خارجی باید برای ویزای کار به دفاتر نمایندگی ترکیه ظرف مدت 90 روز در خواست بدهند . همانطور که در قوانین جدید اجازه اقامت آمده ، مجوز کار معتبر به عنوان اجازه اقامت نیز قابل استفاده خواهد بود . بنابر این اجازه کار نیاز به اعتبار اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از اخذ اجازه اقامت (برای ثبت نام درکنسولگری 30 روز پس از ورود دارندگان ویزای کار شروع می شود) غیر قانونی اعلام خواهد شد . به عبارت دیگر مانند اجازه کار
.”گواهینامه معافیت از اجازه کار ” نیز همچنان به عنوان اجازه اقامت استفاده می شود

.کارفرما به کنسولگری ترکیه در خواست می دهد -a
.شماره مرجع را کنسولگری می دهد -b
.-کارفرما ثبت نام را بر اساس شماره ارجاع در 10 روز کاری شروع می کند -c
. وزارت کار و تامین اجتماعی ظرف مدت 30 روز کاری تصمیم می گیرد و به کنسولگری ترکیه خبر می دهد -d
هنگامی که تاییده وزارت گرفته شد ، نیاز به در خواست فرد متقاضی برای ویزا کار به دفاتر نمایندگی ترکیه ظرف مدت  -e .90 روز است
. کنسولگری ترکیه ویزا را عطا می کند -f

 اقامت اتباع خارجی در ترکیه-B
اجازه اقامت اتباع خارجی برای حداقل 6 ماه معتبر است می توانند ثبت نام خود را از وزارت کار و تامین اجتماعی انجام دهند

. هنگامی که ثبت نام آنلاین ثبت شده است ، کارفرما باید یک ثبت نام به صورت مستقیم ظرف مدت 6 روز کاری در

.وزارتخانه انجام دهد

 ثبت نام معافیت از اجازه کار -C
ثبت نام برای دوره معافیت از اجازه کار توسط وزارت کار و تامین اجتماعی انجام می شود . برای ثبت نام بین المللی ، بعد از

.ثبت نام به صورت آنلاین ، ثبت نام مستقیم به وزارتخانه باید ظرف مدت 6 روز کاری انجام شود
ثبت نام برای معافیت از اجازه کار باید از 2 ماه قبل یا 15 روز بعد از انقضا اجازه کار انجام شود . بعد از 15 روز ، ، .متقاضی دیگر امکان درخواست برای ثبت نام ندارد و ثبت نام به عنوان ثبت نام اولیه محسوب می ش

15 Comments

 • mhmmd

  dear friends
  i am an english tutor in iran with enough journalistic experiences in different newspapers I want to get informations about job possibilities in Turkey .
  Thanks

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,
   Thank you for your comment.

   Unfortunately, we do not have informations about job offers in Turkey. You can search for one on the internet or visit Turkey on touristic visa in order to attend job interviews here. After you find a job, your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey. Application for foreigner who has residence permit valid in total for at least 6 months can be done within Turkey. For foreigners who are not residence permit holders, application must be done via Turkish Consulate in their home country. Work permit application can not be submitted basing on visa.

   Kind Regards,

 • Hamidreza

  a have a job offer with:

  HR : Baguz Ata

  Turkpet oil and gas Group Company of Turkey

  Turkpet Tower023 Ulus Street
  P.O.Box 4352 Altındağ Ankara,Turkey
  Tel : +0 (538) 884 9926
  email:career@turkpetgroup.info

  http://www.turkpet.rf.gd

  Skype Id :live:career.turkpet
  Whatsapp:+905347745140

  is real??

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,
   Thank you for your comment.

   Unfortunately, we do not have any informations about this job offer. We strongly recommend you to be careful and not to make any payments in advance as this offer most probably is a scam.

   Kind Regards,

   Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please rate us and leave a comment.Click here

 • Babak

  I speek english well rushen medum danish a little i olso have 6 ears of experiment work in hotel 5 star international pars hotel in shiraz city in iran i wounder if there is eney chances i can work in your 5 star hotels in antalia . . ??

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,
   Thank you for your comment.

   Unfortunately, we can not help you to find a job in Turkey. You can search for one via internet or by contacting hotels. Please, remember that if you find job in Turkey, your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey. Application for foreigner who has residence permit valid in total for at least 6 months can be done within Turkey. For foreigners who are not residence permit holders, application must be done via Turkish Consulate in their home country. Work permit application can not be submitted basing on visa.

   Kind regards,

   Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please rate us and leave a comment.Click here

 • masiha

  Hello!
  my name is masiha. I 21 years old. I live iran/ tehran. I read memari
  I want going to the turkey for work.

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,

   Unfortunately, we can not help you to find a job in Turkey. Please, be informed that find a job in Turkey your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey. Application for foreigner who has residence permit valid in total for at least 6 months can be done within Turkey. For foreigners who are not residence permit holders, application must be done via Turkish Consulate in their home country. Work permit application can not be submitted basing on visa.

   Kind regards,

   Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please rate us and leave a comment.Click here

 • Hello
  What exactly should I do to hire in Turkey?
  Is there a good thing for you in this season than Iran?

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,
   Thank you for your comment.

   You need to find a job in Turkey and your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey.

   Kind Regards,

   Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please rate us and leave a comment.Click here

 • Amin

  Hello
  Dear
  Have a great day
  Thank you

 • Amin

  Hello dear
  My name is amin from Iran and live in qeshm island
  I want going to Turkey and I want visa work
  I don’t know …… My work in iran
  Reservation gym and computer
  Please help me because I can going to Turkey just work …..
  Thanks

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,

   Unfortunately, we do not have informations about job offers in Turkey. You can find one via websites or arrive to Turkey on touristic visa to search for a job here and attend job interviews. When you find a job your employer must apply for your work permit via Turkish embassy in your country or if you obtain residence permit valid for at least 6 months, application can be submitted within Turkey. Only an employer can apply for work permit in Turkey, you can not submit the application by yourself.

   Kind Regards,

   Your thoughts are important to us. Are you satisfied with the answers we have given to your questions? Please rate us and leave a comment.Click here

Leave a Reply