تجارت در ترکیه

ایجاد یک تجارت در ترکیه
کد های جدید تجاری ترکیه شماره.6102 (“New TCC”) در روزنامه رسمی در فوریه 2011 منتشر شد
همانطور که در TCC جدید و قانون موثر واقعه شده و اجرای کد های تجاری ترکیه شماره 6103 (“Code on Effectiveness of New TCC”), کدهای جدید در تاریخ 1 ژوئیه 2012 آمد
هدف اصلی از TCC جدید برای توسعه یک رویکرد حاکمیت شرکتی است که مطابق با استانداردهای بین المللی باشد ؛ به منظور ترویج سهام خصوصی و ارائه فعالیت های عمومی؛؛ برای ایجاد شفافیت در مدیریت عملیات ؛ و برای تراز محیط کسب و کار در ترکیه با قوانین اتحادیه اروپا , همچنین برای فرآیند الحاق

اصلاحات عمده ای در TCC جدید بعنوان های زیر مشخص شده است

ساختار سهام
TCC جدید اجازه ایجاد شرکت های سهامی می دهد (A.Ş.) و یا شرکت با مسئولیت محدود (Ltd. Şti.) با تنها یک سهامدار است. با توجه به کد سابق , شرکت های سهامی را می توان حداقل با پنج سهامدار تاسیس کرد , در حالی که شرکت با مسئولیت محدود می تواند با حداقل دو شریک تشکیل شود
بنابر این, TCC جدید با حذف تعهد برای شرکت های خارجی برای تضمین سهامداران را جزء اجباری قرار داده به منظور پیروی با حداقل موارد مورد نیاز تعداد سهامداران توسط TCC سابق. سهام شرکتهای که قبلا تاسیس شده هم اکنون می توان با یک حزب واحد برگزار شود
هيئت مديره
بر اساس TCC جدید , در انطباق با قانون اتحادیه اروپا , هیئت مدیره می تواند در حال حاضر از یک نفر به جای حداقل سه عضو تشکیل شود . این فرصت انجام تجارت آسان تر سرمایه گذاران خارجی را ارائه می دهد , اکثر سهامدارانی که دائما بین دو کشور در سفر هستند ممکن است مانع جلسات هیئت مدیره شود

TCC جدید نیازی به حضور فیزیکی اعضای هیئت مدیره ندارد ؛ این قانون اجازه می دهد تا جلسات هیئت مدیره در یک محیط الکترونیکی برگزار شود و همچنین ممکن است قطعنامه های هیئت مدیره از طریق امضای الکترونیکی تایید شود. از طریق همین اصلاحات , TCC جدید از تحمیل هزینه های سفر های غیر ضروری برای شرکت های خارجی جلوگیری می کند
به علاوه , اشخاص حقوقی ممکن است بعنوان اعضای هیئت مدیره منصوب شوند . این بدان معناست که سهامداران خارجی دیگر مجبور مقابله نیستند , نگه داشتن بیش از اندازه اسناد و مدارک حقوقی و یا سهامداران به منظور تغییر اعضای هیئت مدیره . نمایندگان مختلف ممکن است به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب در هر موردی شوند مگر با عنوان نهاد قانونی
اعضای هیئت مدیره باید تعهد سهامداران را لغو کنند . با توجه به TCC جدید , هر فرد مستقل می تواند عضو هیئت مدیره باشد هيئت مدیره حرفه ای می تواند با اطمینان به طور جداگانه از سهامداران عمل کند , و به نوبه ی خود , باعث افزایش ادا شرکت ها می شود

ثبت سیستم سرمایه
TCC جدید فرصت اتخاذ یک سیستم سرمایه ثبت شرکت های خصوصی ارائه می دهد, بنابراین پیوستن شرکت های خصوصی به شرکت های بورس سهام ممکن است فرصتی برای افزایش سرمایه انعطاف پذیری که به وسیله سیستم سرمایه ثبت معرفی شده است باشد. این مزیتی بزرگ برای شرکت های خارجی است برای افزایش سرمایه در حالی که تاسیسات اداری و یا هزینه های سفر کاهش خواهد داشت

حقوق مالکیت معنوی
حقوق مالکیت معنوی ممکن است به نوعی مشارکت در سرمایه باشد . به منظور کمک به چنین دارایی به عنوان سرمایه , آن دارایی ها باید مدارک انتقال داشته باشند , و واجد شرایط برای ارزیابی به صورت نقدی باشند
اختیارات قانونی
TCC سابق محدوده اختیارات قانونی خود را به ثبت رسانده”شرکت های که تنها دارای جواز باشند می توانند حقوق و بدهی ها را به عهده بگیرند, آنها انجام تجارت خود را در زمینه عملیات مشخص شده در اساسنامه شرکت مقرر کردند. “ این محدوده اختیارات قانونی در 1 ژوئن 2012 لغو شد , بنابراین , معاملات از شرکت ها , که در خارج از زمینه های فعالیت تجاری عمل کنند تعیین شده در اساسنامه , قابل اجرا خواهد بود

ایجاد یک تجارت در ترکیه
محیط اداری ترکیه محیطی بسیار مساعد برای تجارت است . شما می توانید بدون در نظر گرفتن ملیت و محل اقامت یک تجارت در ترکیه ایجاد کنید
تأسیس شرکت در یک روز
شما امکان تأسیس شرکت را توسط اداره ثبت مربوطه با مدارک مورد نیاز در یک روز را دارید . هنگامی که موسسان اظهار تاسیس شرکت دارند خود را برای تشکیل یک شرکت سهامی در اساسنامه حاضر می کنند , اساسنامه ای که بر طبق قانون صادر شده است , و جایی که آنها , با امضا محضری خود , بدون هیچ شرطی تأیید کرده و متعهد به پرداخت کل سرمایه هستند  شرکت وضعیت” نهاد حقوقی “پس از ثبت نام با رجیستری تجاری دریافت می کند
انواع شرکت
:ثبت شرکت ها از جمله
(A.Ş.) شرکت سهامی  •
(Ltd. Şti.) شرکت با مسئولیت محدود  •
شرکت حمایت های مالی •
شرکت جمعی •
شرکت تعاونی •
شرکت سهامی
سرمایه سهام شرکت تقسیم می شود و مسئولیت سهامداران محدود به سرمایه مشترک که توسط سهامداران پرداخت می شود است . حداقل یک سهامدار (شخص واقعی یا حقوقی ) حداقل سرمایه50,000 TRY اجباری است . شرکت باید دارای مجمع عمومی و هیئت مدیره باشد
شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت حداقل با یک سهامدار تاسیس می شود (شخص واقعی یا حقوقی ) و مسئولیت سهامداران نیز محدود به سرمایه مشترک و پرداخت شده توسط سهامداران است . کمترین سرمایه 10,000 TRY الزامی است
شرکت حمایت های مالی
این شرکت برای کار یک سازمان تجاری تحت یک نام تجاری تاسیس شده . در حالی که مسئولیت برخی از سهامداران محدود به سرمایه مشترک و پرداخت شده توسط سهامداران است (حامی مالی) , برای برخی از سهامداران است مسئولیت محدود وجود تدارد . اشخاص حقوقی فقط می توانند حامی مالی شوند . بدون حداقل سرمایه مورد نیاز . حقوق و تعهدات سهامداران توسط اساسنامه تعیین می شود

شرکت جمعی
این شرکت برای کار یک سازمان تجاری تحت یک نام تجاری تاسیس شده و , مسئولیت هیچ سهامداری
محدود به سرمایه مشترک و پرداخت شده توسط سهامداران نیست . بدون حداقل سرمایه مورد نیاز . همه سهامداران باید اشخاص حقیقی باشند . حقوق و تعهدات سهامداران توسط اساسنامه تعیین می شود
شرکت تعاونی
سه نسخه از اساسنامه (یک نسخه اصلی) که به صوت رسمی آماده شده . در پی گواهی محضری و رسمی اساسنامه ,که ظرف 15 روز آخر , به دفتر اداره ثبت صنفی مربوطه با مدارک تنظیم شده زیر مورد نیاز است
اسناد و مدارک برای تأسیس شرکت
نامه شرکت و فرم اطلاع رسانی، که توسط افراد مجاز به نمایندگی از شرکت پر و امضا شده . فهرست اسناد, و فرم های •
پر شده را می توانید از sanayi.gov.tr و www.hazine.gov.tr دریافت کنید
تعهد نامه (تجارت دفتر ثبت بر اساس مقررات ماده 24) •
امضای محضری شده ی مؤسسان و صدور گواهینامه به دفتر اسناد رسمی اثبات این است که تمام سهام سرمایه تشکیل دهنده•
ثبت شده مشترک بین موسسان است
اظهارات بنیانگذاران امضا شده توسط مؤسسان شرکت •
نامه بانک نشان دهنده ی سرمایه سپرده در بانک است •
رسید بانکی نشان دهدنده ی این است که 0.04٪ از سرمایه شرکت در سازمان رقابتی ترکیه در یک بانک دولتی سپرده شده •
اجازه یا نامه ای از انطباق برای شرکت هایی که منوط به اجازه نامه از وزارت مربوطه و یا سایر نهادهای رسمی •
هستند
نسخه محضری از امضای مقامات برای نشان دادن و پیوستن به شرکت •
تعداد برنامه ها نشان می دهد که نام تجاری استفاده شده توسط دفتر اداره ثبت تجارتی بررسی و تایید شده است •
فرم اظهارنامه استقرار شرکت (3 نسخه اصلی) •
گواهی اقامت از شرکای موسس •
ترجمه محضری از پاسپورت در مورد سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی؛ ترجمه رسمی و محضری از سند صادر شده توسط مرجع صالح در صورتی که سهامدار خارجی شخصیت حقوقی است

 http://www.invest.gov.tr/: خاستگاه (منبع)