تلفن های ضروری در ترکیه

ما لیست شماره های خیلی مهم را برای خارجیان لیست کردیم تا در مدت اقامتشان در موارد اضراری تماس گرفته و به زبان انگلیسی صحبت کنند
155 پلیس ؛ در مواردی که جان و اموالتان در معرض خطر است
156 خط پلیس مرز بانی ؛ در مناطقی که خارج از مرز استانی و کشوری و مکان های که در حیطه حوزه پلیس منطقه نیست , شما با شماره 156 تماس بگیرید
112 اضطراری ؛ شماره سرویس آمبولانس
110 آتش نشانی
153 پلیس شهرداری ؛ اطلاعات و خدمات شهرداری , خدمات معلولین , خدمات مراقبت در منزل , خدمات آسیبهای اجتماعی زن و خانواده , و غیره
157 قاچاق انسان ؛ خط اضطراری تلفن قربانیان قاچاق انسان
08002199191 شماره تماس کتابخانه ؛ به صورت رایگان کتاب های کسانی که دارای اختلال بینایی هستند . برای استفاده از این سرویس شما باید ثبت نام کنید
183 سو استفاده ی جنسی از کودکان و خشونت خانوادگی ؛ خانواده , زن , بچه و ناتوان
150 BIMER (مرکز ارتباطات نخست وزارت ) دعوی , شکایت و درخواست های که به بنگاههای عمومی و اطلاعاتی که از شرکت های دولتی و استان می توانید از این خط در خواست کنید
144 بهزیستی ؛ کسانی که نیاز به کمکهای بهزیستی و حمایت پشتیبان حرفه ای دارند
171 خط اضطراری سیگار کشیدن و استفاده از مواد مخدر ؛ سوء مصرف مواد مخدر و ترک سیگار کشیدن

4 Comments

 • Samira

  Hello,
  I am from Iran and I lived in Turkey 3 months and 11 days, I paid my fine in Turkey airport , I would like to know can I enter Turkey if I promise that I will apply for tourism residence? Actually I applied for my residence but my appointment hasn’t been determined yet.

  • Expatguide

   Hello,
   After you stay out of Turkey for at least 90 days, you can reenter the country and there would be no consequences. If you would enter Turkey before 90 days pass, you can be obliged to apply for residence permit within 10 days upon your arrival. As you have already applied, you should show your application form to the customs and you should not face any problem to enter the country.

 • I want to find work in turkey country

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,

   Unfortunately, we can not help you to find a job in Turkey. Please, be informed that once you find a job in Turkey your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey.

   Kind regards,

Are you satisfied with content of our website? Or do you have any questions about this content? Leave a comment on our profile. https://g.page/r/CT9i2JXthUlOEAI/review