تلفن های ضروری در ترکیه

ما لیست شماره های خیلی مهم را برای خارجیان لیست کردیم تا در مدت اقامتشان در موارد اضراری تماس گرفته و به زبان انگلیسی صحبت کنند
155 پلیس ؛ در مواردی که جان و اموالتان در معرض خطر است
156 خط پلیس مرز بانی ؛ در مناطقی که خارج از مرز استانی و کشوری و مکان های که در حیطه حوزه پلیس منطقه نیست , شما با شماره 156 تماس بگیرید
112 اضطراری ؛ شماره سرویس آمبولانس
110 آتش نشانی
153 پلیس شهرداری ؛ اطلاعات و خدمات شهرداری , خدمات معلولین , خدمات مراقبت در منزل , خدمات آسیبهای اجتماعی زن و خانواده , و غیره
157 قاچاق انسان ؛ خط اضطراری تلفن قربانیان قاچاق انسان
08002199191 شماره تماس کتابخانه ؛ به صورت رایگان کتاب های کسانی که دارای اختلال بینایی هستند . برای استفاده از این سرویس شما باید ثبت نام کنید
183 سو استفاده ی جنسی از کودکان و خشونت خانوادگی ؛ خانواده , زن , بچه و ناتوان
150 BIMER (مرکز ارتباطات نخست وزارت ) دعوی , شکایت و درخواست های که به بنگاههای عمومی و اطلاعاتی که از شرکت های دولتی و استان می توانید از این خط در خواست کنید
144 بهزیستی ؛ کسانی که نیاز به کمکهای بهزیستی و حمایت پشتیبان حرفه ای دارند
171 خط اضطراری سیگار کشیدن و استفاده از مواد مخدر ؛ سوء مصرف مواد مخدر و ترک سیگار کشیدن

2 Comments

 • I want to find work in turkey country

  • ExpatGuideTurkey

   Hello,

   Unfortunately, we can not help you to find a job in Turkey. Please, be informed that once you find a job in Turkey your future employer must apply for your work permit. Foreigners can not apply for work permit in their own name or without having a job in Turkey.

   Kind regards,

Leave a Reply